Sla navigatie over

Archief

Zorgbelang Zuid-Holland start meldpunt bacterie Maasstad Ziekenhuis

Mede onder druk van de verscherpte toezichtstelling door de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) is het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam aanmerkelijk opener dan tot dusver over de besmetting met de multiresistente bacterie. Toch bereikten Zorgbelang


Zuid-Holland geluiden dat individuele verontruste patiënten en andere betrokkenen niet op correcte wijze worden geïnformeerd. Reden voor Zorgbelang om - in afstemming met de Inspectie - een meldpunt te starten.


Rotterdam/Gouda, 2 november 2011 | Lees verder

Veldhuijzen van Zanten komt met actieplan 'Onvrijwillige zorg'

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) schrijft een actieplan 'onvrijwillige zorg' met ouders, vertegenwoordigers en het veld. Dit schrijft de bewindsvrouw in haar reactie op het rapport 'Wegen naar vrijheid' van de denktank complexe zorg. 'Zeer belangrijk vind ik dat de beleving van cliënten bij het ontvangen van onvrijwillige zorg ons eigenlijk niet bekend is', aldus de bewindsvrouw. De denktank beveelt onder meer aan om de communicatie tussen cliënten en zorgverlener te verbeteren.


25 juni 2012 | Lees verder

Landelijk Platform GGz ondertekent breed akkoord ggz

Het Landelijk Platform GGz (LPGGz) heeft op 18 juni samen met zorgaanbieders, beroepsverenigingen, zorgverzekeraars met minister Schippers (VWS) een bestuurlijk akkoord gesloten over de toekomst van de ggz. Marjan ter Avest is blij: ‘Het is ons gelukt om in deze tijd van bezuinigingen gezamenlijk een grote stap voorwaarts te zetten voor betere zorg en hulpverlening aan ggz-cliënten.'


25 juni 2012 | Lees verder

Waarschuwing Schippers aan tandartsen over experiment vrije prijzen

Te hoge tarieven en te weinig flexibiliteit. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) naar het verloop van het experiment vrije prijsvorming mondzorg. Minister Edith Schippers (VWS) is dan ook niet tevreden en waarschuwt dat het beeld moet verbeteren. Als dat niet gebeurt, zal zij het experiment, dat drie jaar zou duren, eerder stopzetten. Positief is dat er een flinke impuls is gegeven aan kwaliteitsontwikkeling.


25 juni 2012 | Lees verder

Patiëntenverhalen noodzakelijk voor verandering in de ziekenhuiszorg

Het Rathenau Instituut stelt de nieuwe onderzoekswebsite www.patientenwetenbeter.nl open. Met dit nieuwe grootschalige onderzoek naar positieve en negatieve patiëntenervaringen wil het instituut het ziekenhuis van de toekomst helpen vormgeven. Verhalen die patiënten op de website anoniem vertellen, zal het Rathenau Instituut vertalen naar concrete aanbevelingen aan de top van ziekenhuizen, het ministerie en parlement.


22 juni 2012 | Lees verder

VWS stopt met programma 'Aandacht voor iedereen'

Het programma 'Aandacht voor iedereen' wordt per 1 juli a.s. stopgezet. Dat besluit heeft het ministerie van VWS genomen, nu de Tweede Kamer de overdracht van de extramurale begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo controversieel heeft verklaard. Dat betekent dat dit onderwerp pas na de verkiezingen wordt behandeld. De bij het programma betrokken organisaties zijn van mening dat extra ondersteuning van Wmo-raden en lokale en regionale belangenorganisaties nodig is. De decentralisatie zal zeker doorgaan, denken zij, ongeacht welk kabinet er komt. Zij overleggen met VWS over de mogelijkheid om het programma in een aangepaste  vorm voort te zetten.


21 juni 2012 | Lees verder

PGO-organisaties: bezuinigingsopdracht verzekerde pakket herformuleren

Op 19 juni heeft minister Schippers van VWS een brief aan de Tweede kamer gestuurd waarin zij vasthoudt aan 1,3 miljard bezuinigen op het pakket via de ziektelast. Dit terwijl het College voor zorgverzekeringen (CVZ) aantekent dat een besparing van 1,3 miljard niet realistisch is. De PGO-organisatie vinden het vasthouden aan de in het regeerakkoord vastgelegde bezuiniging van 1,3 miljard op het pakket door de ziektelastbenadering een verkeerde en onverstandige keuze. De nadruk op bezuinigingen hindert de totstandkoming van een pakket gebaseerd op stepped care en gepast gebruik van zorg.


21 juni 2012 | Lees verder

Zorgbelang Noord-Holland staat achter sluiting Aquilae

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) sluit op advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zorgmakelaar Aquilae, een zorgmakelaar voor kinderen met een verstandelijk beperking in Beverwijk. Aanleiding voor de sluiting vormden ernstige klachten. Zorgbelang Noord-Holland, belangenbehartiger en bondgenoot van patiënten en cliënten in Noord-Holland, staat achter dit besluit en is blij dat goede vervangende zorg beschikbaar komt. De directeur van Zorgbelang Noord-Holland pleit voor beter toezicht op zorgaanbieders en zorgmakelaars die gebruik maken van PGB's.


Haarlem, 21 juni 2012 | Lees verder

Per Saldo lanceert pgb-test

Per Saldo, de vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget, heeft een pgb-test ontwikkeld voor mensen die een pgb overwegen. Door de test in te vullen krijgen zij informatie en advies over de vraag of het pgb geschikt voor hen is. Aan de hand van een digitale vragenlijst worden de benodigde kennis en vaardigheden getest en de antwoorden bepalen of het pgb bij iemand past. Het invullen ervan kost ongeveer een kwartier.


Haarlem, 21 juni 2011 | Lees verder

Genomineerden Health app award 2012 bekend

De jury van de Health app award 2012 heeft de genomineerden geselecteerd voor de Health app award 2012. Vanwege de diversiteit heeft de jury besloten om twee awards uit te reiken. Op 20 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens het congres Apps4Health. De genomineerden dingen bovendien mee naar een publieksprijs.


18 juni 2012 | Lees verder


 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145  
Pagina afdrukkenTip 'n ander