Sla navigatie over

Barometer Basisfuncties mantelzorg

Onderzoek ondersteuning mantelzorgers
Sinds 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers in zorg en welzijn (Wet maatschappelijke ondersteuning). Zorgbelang Noord-Holland onderzoekt in samenwerking met Mezzo (landelijke vereniging van mantelzorgers) de kwaliteit van de gemeentelijke ondersteuning van mantelzorgers. We doen dat door mantelzorgers en Wmo-raden een online vragenlijst voor te leggen: Mezzo Barometer Basisfuncties.

 

Meedoen aan de Barometer?

Bent u mantelzorger of Wmo-raadslid met mantelzorg als aandachtsgebied? Vul de Barometer in op www.barometer.mezzo.nl. Hier kunt u ook hulp krijgen bij het invullen en meer lezen over het project. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met beleidsmedewerker Rita Meuwese: 023 - 530 00 00 of r.meuwese@zorgbelang-noordholland.nl.

Verslag Barometer bijeenkomsten in januari 2011

In januari 2011 organiseerden Mezzo en Zorgbelang Noord-Holland drie Barometer mantelzorg bijeenkomsten.

Er deden vooral leden van Wmo-raden in de provincie Noord-Holland mee. Ongeveer  50% van alle Wmo-raden was op één van de bijeenkomsten aanwezig.

 

Besproken onderwerpen

  • Basisfuncties mantelzorg en vrijwilligerszorg
  • Nulmeting Movisie ‘Goed voor elkaar'
  • Barometer
  • Hoor en wederhoor
  • Afspraken voor vervolg

 

Het verslag kunt u hier downloaden.


1101 Verslag Barometer mantelzorg bijeenkomsten.pdf | 71.2 kb
Pagina afdrukkenTip 'n ander