Sla navigatie over

Bijeenkomst Zorg in uw wijk

Op dinsdagmiddag 20 november organiseerde Zorgbelang Noord-Holland een informatieve bijeenkomst voor zijn achterban over het onderwerp “Zorg in uw wijk”. 
De zaal in Hotel Jules in Heerhugowaard zat vol: meer dan 100 deelnemers hadden zich aangemeld!

 

Inleiding met actuele cijfers

Alwien Bogaart, werkzaam bij de DSP-groep, schetste voor de aanwezigen welke ontwikkelingen er in de zorg zijn en welke consequenties dit heeft voor het beleid. 

 

Workshops

In twee workshoprondes werden de deelnemers geïnformeerd over verschillende initiatieven. Aan alle deelnemers is gevraagd om tijdens het volgen van de workshops ‘Dhr. Van der Berg’ in het achterhoofd te houden. Dhr. Van der Berg is 85 jaar, weduwnaar en woont zelfstandig, heeft drie kinderen (waarvan 1 dichtbij woont) en heeft bij een aantal dagelijkse activiteiten hulp nodig. Hoe wordt Dhr. Van der Berg door de verschillende initiatieven geholpen om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden? Op groene of rode ‘geeltjes’ kunnen de deelnemers opschrijven welke initiatieven gestimuleerd zouden moeten worden (groen) of waarover men zich zorgen maakt, wat moet er bewaakt of behouden worden (rood). 

 

Presentaties


  • Integrale ouderenzorg thuis, één methode, één plan, één regie Door: Marijke Boorsma, onderzoeker VUMC en projectleider Ouderenzorg WFHO 

 

 

  • Zorgcoöperatie Helenaveen, wijkbewoners geven zelf vorm aan wonen, welzijn en zorg Door: Jan Gerrits, voorzitter bestuur Zorgcoöperatie Helenaveen. Zorgen voor jezelf, maar niet alleen.

 

 

  • Zelfstandig thuis met netwerkondersteuning Door: Angelique Schuitemaker, Regiomanager Omring Thuiszorg

 

 

  • Van eigen kracht naar samenkracht, van zelfredzaamheid naar samenredzaamheid Door: Mieke Boon, coördinator Regionale Stichting WonenPlus Noord-Holland-Midden 

 

 

Plenaire afsluiting

In de plenaire discussie werd onder leiding van Karin Eeland teruggekeken op de workshops. 

 

 

Verslag en presentaties digitaal beschikbaar

Er was heel vele belangstelling voor deze bijeenkomst. Helaas was er niet voor iedereen die had willen komen plaats. Daarom stellen we digitaal het verslag van deze bijeenkomst beschikbaar. Ook kunt u de presentaties van de sprekers downloaden. Dat kan aan de rechterkant van deze pagina.

 

Meer informatie?

U kunt voor meer informatie contact opnemen met beleidsmedewerker Nicola Offergelt via 023 - 530 00 00 of per mail: n.offergelt@zorgbelang-noordholland.nl

2 Inleiding

3 Presentatie De Omring

4 Presentatie Helenaveen

5 Presentatie Wonen Plus

6 Presentatie Marijke Boorsma

7 Geeltjes

Pagina afdrukkenTip 'n ander