Sla navigatie over

Gebiedsgerichte zorg kwetsbare ouderen en chronisch zieken

Gebiedsgerichte zorg: pilot in gemeente Medemblik (dorpskern Andijk)

Zorgbelang Noord-Holland voert in de gemeente Medemblik een pilot uit die als doel heeft de gebiedsgerichte (eerstelijns)zorg vanuit patiënten/bewoners-perspectief te bevorderen.

Deze pilot is onderdeel van een landelijk project van Zorgbelang Nederland en de NPCF dat sinds maart 2012 wordt uitgevoerd. Het project wordt in maart 2014 afgerond. Zonmw financiert dit project.

 

Klankbordgroep
De pilot die Zorgbelang Noord-Holland uitvoert bestaat uit vijf fasen. Op dit moment is het onderzoek in de derde fase. In deze fase wordt onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Dat doen we met hulp van de inbreng van een klankbordgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van patiënten/consumenten- of belangenorganisaties in de gemeente Medemblik (Andijk). Daarnaast houden we panelgesprekken en interviewen we kwetsbare ouderen en chronisch zieken.

 

Eindresultaat in 2014
Als het project in 2014 is afgerond is er een toekomstscenario voor geïntegreerde eerstelijnszorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken in Andijk. Er zijn dan ook afspraken gemaakt over de samen werking tussen zorgaanbieders en andere partijen die zorg geven aan deze zorgvragers.

 

Proeftuin Integrale Ouderenzorg Thuis
In de gemeente Medemblik wordt op dit moment veel onderzoek gedaan naar de zorg aan kwetsbare ouderen. Er zijn initiatieven van thuiszorgorganisaties (waaronder een ander project waarbij Zorgbelang Noord-Holland betrokken is), wijkzorg, huisartsen, de gemeente Medemblik zelf en van zorgverzekeraar VGZ. Op initiatief van ZONH wordt er vanaf maart 2013 een nieuw project aan toegevoegd: de proeftuin integrale ouderenzorg thuis. Doel van dit project: een integrale aanpak van zorg, hulp- en dienstverlening aan kwetsbare ouderen die wijkgericht is. De nieuwe aanpak moet ouderen in staat stellen zo lang mogelijk en prettiger zelfstandig in hun eigen woonomgeving te laten blijven. Daardoor kan de zorg ook goedkoper worden.
Zorgbelang Noord-Holland is bij dit project betrokken. Wij zorgen ervoor dat het bewonersperspectief ingebracht wordt.

 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact op met projectleider en beleidsadviseur Nicola Offergelt via 023 – 530 00 00 of mail naar n.offergelt@zorgbelang-noordholland.nl

Pagina afdrukkenTip 'n ander