Sla navigatie over

Het recht op inzage van uw dossier

De behandelaar moet van elke patiënt een dossier bijhouden. U heeft het recht om alle gegevens in te zien die over uzelf gaan, zoals de verslaglegging van de behandelaar, uitslagen van onderzoeken, röntgenfoto’s en verwijsbrieven. U heeft niet het recht om persoonlijke aantekeningen van de behandelaar in te zien, die los van uw dossier worden bewaard. Ook heeft u niet het recht om het dossier mee te nemen, omdat het dossier eigendom is van de behandelaar of de zorginstelling. Wel kunt u kopieën van uw dossier krijgen, na een (schriftelijk) verzoek en tegen een redelijke vergoeding.

 

Wie mag het dossier inzien?
Alleen u hebt het recht om uw dossier in te zien. Familieleden en partners hebben dat recht dus niet, maar u kunt wel iemand machtigen die uw dossier namens u mag inzien.. Ouders/verzorgers van kinderen jonger dan 12 jaar mogen het dossier van het kind inzien. Bij kinderen van 12 tot 16 jaar hebben zowel het kind als de ouders/verzorgers recht op inzage. Ouders van kinderen boven de 16 jaar hebben toestemming van hun kind nodig om het dossier van hun kind in te zien.

Inzage in dossier overledene
Nabestaanden mogen het dossier van een overledene alleen inzien als zij hierbij een aanmerkelijk belang hebben. De behandelaar moet dan van mening zijn dat de overledene hiertegen bij leven geen bezwaar zou hebben gehad.


Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de gegevens?
Wanneer u vindt dat gegevens onvolledig of onjuist zijn, kunt u uw eigen verhaal opschrijven en aan het dossier laten toevoegen. Ook kunt u uw behandelaar schriftelijk vragen om bepaalde passages uit uw dossier te verwijderen of het dossier te vernietigen. Uw behandelaar moet binnen drie maanden aan uw verzoek voldoen, behalve wanneer hij duidelijk kan maken dat de medische gegevens belangrijk zijn voor anderen. Medische gegevens van personen die gedwongen in een psychiatrische instelling zijn opgenomen mogen tot vijf jaar na het eind van de opname niet worden vernietigd.

Let wel: als uw hele dossier wordt vernietigd, gaan er belangrijke medische gegevens verloren. Dit kan nadelig voor u zijn.

 

Hoe lang wordt uw medisch dossier bewaard?
Uw dossier wordt 15 jaar bewaard, of langer als dit voor de medische zorg noodzakelijk is. Medische gegevens die zijn verkregen voor een keuring worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor het doel van de keuring.

Folder over medisch dossier

Wilt u alle informatie over uw rechten rond het medisch dossier nog eens doorlezen? Download dan de folder.

Hulp nodig?

Heeft u vragen of hulp nodig bij een klacht? Zorgbelang Noord-Holland kan u helpen. Neem dan contact op met onze afdeling Informatie en Klachtenopvang:
Pagina afdrukkenTip 'n ander