Sla navigatie over

Longpunt Waterland

Longpatiënten in de regio Waterland hebben vanaf 26 september 2013 een eigen Longpunt! Het Longpunt is een maandelijkse ontmoetingsplek voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners. Ook wordt er elke keer een thema door een deskundige toegelicht. Het Longpunt is een initiatief van het Longfonds.

Het Longpunt wordt draaiende gehouden door vrijwilligers van het Longfonds, rayon Noord-Holland Noord. Vanaf de opening is het Longpunt elke vierde donderdag van de maand open van 14.00 tot 16.00 in Wijkplein Where in Purmerend.

Wilt u naar een Longpuntbijeenkomst? U bent van harte welkom. De vrijwilligers stellen het op prijs als u zich aanmeldt. Dat kan door een mail te sturen naar longpuntwaterland@longfonds.nl of door te bellen met Trudi Verdonk (0299 - 406 048) of met Els Janse (0299 - 621 913).

 

Ontmoetingsplek

Longpunt Waterland is een ontmoetingsplek over longziekten. Longpatiënten hebben veel aan hun arts of verpleegkundige, maar wat andere patiënten kunnen vertellen is minstens zo waardevol. Het Longpunt is een maandelijkse ontmoeting die het Longfonds organiseert met hulp van vrijwilligers en zorgverleners voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners.

 

Rol Zorgbelang Noord-Holland

Zorgbelang Noord-Holland heeft meegeholpen dit Longpunt te realiseren. Wilt u in uw regio ook een Longpunt? Neem dan eerst contact op met het Longfonds.

Opening groot succes!

De opening van het Longpunt Waterland in Purmerend op  26 september was  een groot succes!  Er waren bijna 100 mensen aanwezig.

Theo Aufenacker, voorzitter van het Longfonds, rayon Noord Holland Noord, was de dagvoorzitter. Hendrien Witte, voorzitter van de patiëntenvereniging, vertelde iets over het Longfonds en het belang van de Longpunten. Bart Alberts,  longarts in het Waterlandziekenhuis, hield een informatief praatje over longaandoeningen. Jacques Loomans, directeur van Zorgbelang Noord-Holland, deed de officiële opening. Hij vertelde een persoonlijk verhaal over zijn ervaringen met astma. Daarna sneed hij samen met Theo, Bart en Hendrien een taart aan, waarmee het Longpunt officieel geopend is. De middag werd afgesloten met een quiz waarin de patiënten getest werden op hun kennis. Hebben ze goed opgelet wat de arts vertelde?

 

Volgende bijeenkomst 

De volgende Longpuntbijenekomst  is op donderdag 24 oktober, zelfde locatie (Wijkplein Where). Het onderwerp is medicatie. Deelname is gratis; wel graag even aanmelden . Dat kan door een mail te sturen naar longpuntwaterland@longfonds.nl of door te bellen met Trudi Verdonk (0299 - 406 048) of met Els Janse (0299 - 621 913).

Opening Longpunt in Waterland: het moet een plek worden die veel mensen weten te vinden

Interview Bart Alberts, longarts bij het Waterland Ziekenhuis en Armanda Erents, vrijwilligster Longfonds en COPD-patiënt

 

Door Nicola Offergelt, beleidsadviseur bij Zorgbelang Noord-Holland

 

Op 26 september wordt het Longpunt Waterland geopend in Purmerend. Het Longpunt is een initiatief van het Longfonds en inmiddels zijn er al op veel plaatsen in Nederland Longpunten geopend. Een Longpunt is een ontmoetingsplek voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners. Het Longpunt Waterland is opgezet met hulp van Zorgbelang Noord-Holland. Vanuit het Waterland Ziekenhuis zijn longarts Bart Alberts en longverpleegkundige Nelleke ten Have betrokken. Het Longpunt wordt draaiende gehouden door vrijwilligers van het Longfonds, rayon Noord-Holland Noord. Vanaf de opening is het Longpunt elke vierde donderdag van de maand open van 14.00 tot 16.00 in Wijkplein Where in Purmerend. Nicola Offergelt, beleidsadviseur van Zorgbelang Noord-Holland, is betrokken bij het COPD-netwerk in Waterland en een van de initiatiefnemers van het Longpunt Waterland. Zij interviewde naar aanleiding van de opening van het Longpunt in Purmerend Bart Alberts, longarts bij het Waterland Ziekenhuis en Armanda Erents, vrijwilligster bij het Longfonds regio Waterland en COPD-patiënt.

 

Wat doet het COPD-netwerk in Waterland?
Bart Alberts: Alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor COPD-patiënten maken deel uit van de keten, zoals dat heet, en wij proberen de samenwerking met de huisartsen te verbeteren. Dat doen we op verschillende manieren. We overleggen bijvoorbeeld met Kees van der Plas, die het netwerk leidt vanuit de huisartsen. We hebben in het Waterland Ziekenhuis ook een programma om het voor huisartsen gemakkelijker te maken om in korte tijd de patiënt helemaal beoordeeld te krijgen. Dat is het COPD Zorgpad voor de polikliniek. We proberen om in één ochtend iemand waarvan we denken dat hij COPD heeft in kaart te brengen. Ik moet zeggen dat ik de samenwerking met de huisartsen heel prettig vind hier in de regio. Het is een enthousiaste groep, ze zijn heel collegiaal en het verloopt goed.

 

Merk je als patiënt dat de zorg voor COPD patiënten anders is geworden in deze regio?
Armanda Erents: Ik merk wel dat mijn huisarts er bovenop zit. Als ik langs kom en hij vertrouwt het niet, dan word ik meteen doorgestuurd.

 

Zie je als longarts ook verbeteringen?
Bart Alberts: Ja, zeker. Met een werkgroep kijken we hoe we de zorg voor mensen die in het laatste stadium van COPD zitten kunnen verbeteren. Maandelijks vergaderen we met elkaar via E-consult (webcam). Dat moet nog wel verder groeien, maar er zit wel voortgang in.

 

Hoe belangrijk is het dat er een Longpunt komt in Purmerend?
Armanda Erents: Ik vind het heel belangrijk dat mensen daar hun verhaal kwijt kunnen en hun informatie kunnen krijgen. Ik ben er heel blij mee omdat ik zelf als COPD-patiënt weet wat het allemaal betekent.
Bart Alberts: Ik denk dat het een heel goed initiatief is. Het verbreedt de mogelijkheden voor patiënten om hun informatie op te doen en lotgenoten te leren kennen. Omdat het heel open is, is het ook een goede manier om de omgeving van de patiënten meer te kunnen betrekken, bijvoorbeeld familieleden die er niet veel vanaf weten. Mensen kun je zo uit hun isolement halen.

 

Je legt de nadruk op het lotgenotencontact en informatie uitwisseling, terwijl het Longpunt ook een ontmoetingsplek voor zorgverleners kan zijn.
Bart Alberts: Dat is natuurlijk een ander gunstig punt. We hebben in het Waterland Ziekenhuis een longrevalidatieprogramma waar ik ook altijd een praatje hou. Dat vind ik altijd heel leuk om te doen. Je kijkt zelf altijd op een heel eigen manier tegen dingen aan en het is heel leerzaam om van patiënten te horen wat het hebben van een longziekte voor hen betekent. Soms krijg ik vragen over dingen waarvan ik niet verwacht had dat patiënten zich daar zorgen over maken.

 

Waarom vind je het als COPD-patiënt belangrijk dat het Longpunt er komt?
Armanda Erents: Er komen allerlei onderwerpen aan bod, zoals het goed omgaan met medicatie. Dat is zo belangrijk! Dat heb ik zelf ondervonden. In het begin is het nooit goed uitgelegd waardoor ik steeds ziek werd. Nu gebruik ik de medicatie beter en het gaat nu ook beter. Als je je medicatie goed gebruikt, kun je een heel eind komen.

Het is dus heel belangrijk dat mensen naar een Longpunt komen om over medicatie geïnformeerd te worden. Welk onderwerp is nog meer belangrijk?
Bart Alberts: Ik leg zelf altijd heel veel nadruk op bewegen. Dat is misschien nog wel belangrijker dan de pufjes medicijn. Mensen die werken aan hun conditie krijgen minder vaak ernstige aanvallen.
Armanda Erents: Als je drie maanden de longrevalidatie gedaan hebt dan blijf je daarna meer bewegen. Ik heb eigenlijk voor die tijd nooit veel bewogen en ik ga nu twee keer per week naar de fysiotherapeut die gelukkig van de COPD afweet.
Bart Alberts: Dankzij het project heeft de hele groep fysiotherapeuten in Purmerend nu kennis van COPD. Het heeft natuurlijk ook met de ketenzorg te maken dat steeds meer mensen de weg naar de fysiotherapeut weten te vinden. Daarna kunnen patiënten zelf goed verder.

 

Patiënten worden inderdaad geacht nu veel zelf te gaan doen. Wat betekent zelfmanagement volgens jullie?
Bart Alberts: Als patiënt ben je eigenlijk de belangrijkste dokter voor jezelf. Je bent de eerste die het voelt als dingen minder goed gaan, als er dingen veranderen en uiteindelijk ook degene die medicijnen moet gebruiken. Het is ook belangrijk is dat je je zelfstandigheid op die manier kan behouden.

 

Hoe kan je dat bereiken?
Bart Alberts: Vooral door goede voorlichting. Als je aan voelt komen dat het minder goed gaat dan kun je zelf iets doen om te voorkomen dat je zieker wordt. Bijvoorbeeld extra pufjes nemen, de dosering medicatie verhogen. Zelfmanagement gaat natuurlijk verder dan alleen letten op medicatie. Het gaat er ook om dat je jezelf probeert te motiveren om te gaan bewegen en gezond te eten en dat je daar regelmaat in houdt.

 

Herken je als patiënt dit verhaal?
Armanda Erents: Ja, ik ben naar een diëtiste gegaan. Sindsdien gaat het echt veel beter. Je moet wel gedisciplineerd zijn.

 

Kan het Longpunt helpen bij zelfmanagement?
Bart Alberts: Ik denk het wel. Zelfmanagement begint met kennis, en daar is het Longpunt natuurlijk heel goed voor. Kennisoverdracht hoeft niet alleen tussen zorgverlener en patiënt te zijn, patiënten kunnen ook onderling kennis delen.
Armanda Erents: Het Longpunt kan ook voor je omgeving goed zijn. Vaak vergeten mensen dat je ziek bent want je ziet het niet aan de buitenkant. De omgeving kan ook helpen. Mijn schoonouders houden er nu rekening mee dat er niet meer binnen gerookt mag worden en dat vind ik fantastisch.

 

Als we volgend jaar naar het Longpunt Waterland kijken, wanneer is het dan geslaagd?
Armanda Erents: Als er veel mensen naar dit Longpunt komen om meer te weten te komen over hun longziekte en dat ze ervan leren hoe ze daar mee om kunnen gaan.
Bart Alberts: Ik hoop dat het Longpunt Waterland een plek gaat worden waar veel mensen de weg naartoe weten te vinden, waarna ze met meer duidelijkheid en kennis naar huis kunnen gaan.

Pagina afdrukkenTip 'n ander