Sla navigatie over

Netwerkondersteuning

Netwerkondersteuning werkt!

Zorgbelang Noord-Holland onderzocht in 2012 hoe de nieuwe methodiek
van netwerkondersteuning ouderen kan helpen langer zelfstandig te blijven wonen. Met subsidie van ZonMw en in samenwerking met de zorginstellingen Cordaan in Amsterdam-Noord en Omring in Enkhuizen en Stede Broec voerden wij het project ‘Zelfstandig wonen met netwerkondersteuning’ uit. Wijkverpleegkundigen en gezinsbegeleiders van beide instellingen introduceerden– na scholing en onder begeleiding – de netwerkbenadering in het werken met zelfstandig wonende ouderen boven de 80 jaar. Zij brachten samen met de cliënt zijn of haar netwerk in kaart. Vervolgens organiseerden zij een zogeheten huiskamergesprek om de cliënt in staat te stellen zelf te beslissen met hulp van het netwerk.

 

Rapport en brochure

Er is een verslag en een brochure gemaakt over dit project. Beide stukken kunt u rechts op deze pagina downloaden. Op verzoek kunnen we ook exemplaren toesturen.

 

Zorg en welzijn even belangrijk

Wie met ouderen in gesprek gaat en echt doorvraagt, hoort veel leed, klachten en wensen. De behoeften die erin doorklinken gaan – naast de verzorging en verpleging die ze nodig hebben – vaak over dagelijkse dingen: niet meer zelfstandig kunnen koken, moeite hebben met de stilte in huis en niet meer alleen met de bus op pad kunnen gaan. Welzijn blijkt minstens zo belangrijk als goede zorg. Naast de wens om zelfstandig te blijven wonen, staat contact met andere mensen vaak bovenaan hun verlanglijstje. Maar dan wel in een vorm die bij hen past. De uitdaging voor zorgprofessionals is om ouderen hierbij te ondersteunen en ze tegelijkertijd hun eigen keuzes te laten maken en zelf de regie te laten voeren.

 

Netwerkondersteuning werkt!
De resultaten van het project stemmen zeer positief. Zowel de ouderen, het netwerk, de mantelzorgers als de zorgprofessionals zijn overwegend enthousiast over deze vernieuwende methode. Wat is er zo bijzonder? De wijkverpleegkundige kan zonder indicatie aan de slag en heeft niet de zorg als referentiekader. Het primaat ligt bij de keuze van de cliënt en de professional zit als het ware op zijn handen. Netwerkondersteuning blijkt een zeer effectieve manier om het sociale netwerk te versterken en zo dezelfstandigheid en eigen regie te vergroten. De methode is niet alleen geschikt voorouderen, maar voor alle groepen voor wie vergroting van het welbevinden met behoud van zelfstandigheid en eigen regie belangrijk is. Dit maakt netwerkondersteuning een relevante methode voor professionals zoals wijkverpleegkundigen, gezinsbegeleiders, casemanagers, Wmo-consulenten en welzijnswerkers.

 

Implementatie vereist training

Het management van de deelnemende zorginstellingen heeft bevestigd dat de toepassing van de methodiek mogelijk is binnen het bestaande budget en de reguliere werkwijze van wijkverpleegkundigen en gezinsbegeleiders. Netwerkondersteuning biedt ook veel perspectieven voor andere professionals, zoals casemanagers, welzijnswerkers en Wmo-consulenten. Voor brede invoering van de methode binnen een instelling, organisatie of gemeente is een goed implementatietraject nodig. Het is een nieuwe benaderingswijze die vraagt om extra training en regelmatige intervisie van de betrokken professionals. Om de werkwijze te borgen is het verder van belang dat zorginkopers van zorgkantoren en gemeenten de methodiek expliciet opnemen bij het formuleren van de inkoopcriteria.


Ook interesse in netwerkondersteuning?
Is uw interesse gewekt en wilt u binnen uw eigen organisatie aan de slag met
netwerkondersteuning? Neem dan contact op met Zorgbelang Noord-Holland.
Wij adviseren u bij de implementatie van de methode en verzorgen trainingen en intervisie voor uw professionals.


Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met:
Zorgbelang Noord-Holland
Jacques Loomans
023 - 530 00 00
info@zorgbelang-noordholland.nl

 

 

 

Pagina afdrukkenTip 'n ander