Sla navigatie over

Ondersteuning Wmo-raden

Gemeenten hebben Wmo-raden ingesteld, die de gemeente adviseren over zaken die te maken hebben met de Wmo. In deze raden zitten burgers uit de verschillende doelgroepen van de Wmo, zoals chronisch zieken, mantelzorgers, ouderen en lichamelijk gehandicapten.

Ondersteuning Wmo-raden

Zorgbelang Noord-Holland ondersteunt Wmo-raden door de volgende activiteiten:
• Informatie geven over gevolgen van (wijzigingen in) de wet en regelgeving.
• Coördinatie van het regionaal Wmo-adviesraden voorzittersoverleg. Doelen van dit overleg zijn: betere samenwerking in de regio, uitwisselen van ervaringen en kennis en adviezen formuleren over regionale Wmo-agenda's.
• Jaarlijks een congres organiseren voor leden van Wmo-raden en beleidsambtenaren van gemeenten. Wij organiseren dit congres samen met Primo en het Programma Versterking Cliëntenpositie (VCP).

 

Onze dienstverlening

Gemeenten en Wmo-raden kunnen tegen betaling diensten afnemen bij Zorgbelang Noord-Holland. Wij verzorgen bijvoorbeeld een vaardigheids- of kennistraining, helpen bij het schrijven van een beleidsadvies of geven (structureel of incidenteel) inhoudelijke en organisatorische begeleiding. Het gaat altijd om maatwerk.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem contact op met onze programmamanager Karin Eeland: 023 - 530 00 00 of k.eeland@zorgbelang-noordholland.nl.

Pagina afdrukkenTip 'n ander