Sla navigatie over

Ontschotting in de zorg

Veel Nederlanders hebben zorg en hulp nodig die uit verschillende bronnen betaald wordt. Zo valt huishoudelijke hulp onder de Wmo, komt de persoonlijke verzorging uit de AWBZ en betaalt de zorgverzekeraar de rollator. Deze gefragmenteerde financiering leidt tot schotten in de zorg. De verantwoordelijkheid van zorginstellingen en zorgverleners beperkt zich alleen tot datgene waarvoor betaald is. Zo ontstaat er versnippering en gebrek aan continuïteit in de zorg en dienstverlening.

 

Kwetsbare ouderen

Zorgbelang Noord-Holland deed onderzoek naar de gevolgen van de schotten in de zorg voor kwetsbare ouderen. Juist deze groep heeft baat bij een integraal zorgaanbod. Hiervoor zijn diepte-interviews gehouden met kwetsbare ouderen en hun partner en/of mantelzorger. Wij vroegen hen welke stappen ze hebben ondernomen om hun zorg te regelen.

 

Regelstress

De resultaten van het onderzoek zijn helder: kwetsbare ouderen hebben last van regelstress door de schotten in de zorg. Ze moeten veel zelf uitzoeken en regelen op het gebied van zorg en ondersteuning. Ze voelen zich daarbij onzeker en twijfelen of ze het allemaal wel goed doen of goed begrijpen.

 

Vier knelpunten

  • Informatie over zorg en voorzieningen is moeilijk te vinden, de informatie is niet altijd relevant en niet op maat.
  • Bureaucratie wordt ervaren als een ingewikkelde papierwinkel.
  • De zorgvraag wordt bij elkaar gesprokkeld in een zoektocht langs verschillende loketten.
  • Er is een gebrek aan slagvaardigheid bij hulpverleners omdat ze niet gemachtigd zijn om de zorg die nodig is te organiseren.

 

Aanbevelingen in brochure

De interviews zijn verwerkt in een rapport en een brochure. Naast de knelpunten staan hierin ook aanbevelingen voor het verminderen van regelstress.

Kwetsbare ouderen willen het liefst een vaste coördinator voor ondersteuning bij vragen en het regelen van integrale zorg.

 

Meer informatie

Voor vragen of informatie over dit project kunt u contact opnemen met beleidsmedewerker Loes ter Horst via telefoonnummer 023 - 530 00 00 of via l.terhorst@zorgbelang-noordholland.nl.

Ook kunt u bij haar het volledige onderzoeksrapport met uitwerking van de interviews opvragen.

 

U kunt de brochure hieronder downloaden.

Pagina afdrukkenTip 'n ander