Sla navigatie over

Praktijkondersteuner Huisartsen Geestelijke Gezondheidszorg (POH GGZ)

De POH GGZ is een nieuwe functie (sinds 2008) in de eerstelijnsgezondheidszorg. De praktijkondersteuner voert in opdracht van en in overleg met de huisarts een aantal taken uit op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Zorgbelang Noord-Holland doet onderzoek onder mensen die met een GGZ-vraag bij de huisarts komen. 

 

Meer informatie
Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met beleidsmedewerkers Loes ter Horst en Steven Haverkamp via 023 -530 00 00.

Onderzoek naar ervaringen van patiënten

Patiënten, hulpverleners en patiëntenondersteuners zijn het erover eens: er is behoefte aan laagdrempelige

en toegankelijke eerstelijns GGZ. Eén van de manieren waarop daar binnen de huisartsenzorg

vorm aan wordt gegeven, is door de introductie van de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

(POH-GGZ). De praktijkondersteuner houdt zich met name bezig met inventarisatie van klachten,

diagnostiek, korte behandelingen en begeleiding. Huisartsen die een POH-GGZ in de praktijk hebben,

zijn tevreden over de toegevoegde waarde.

 

Onderzoek ervaringen patiënten

Zorgbelang Noord-Holland wil de kwaliteit van de hulpverlening bij psychische problemen in de eerste

lijn bevorderen en onderzocht daarom wat de ervaringen van patiënten zijn met de POH-GGZ. Wat zijn

de succesfactoren en verbeterpunten in de zorg geleverd door de POH-GGZ? De GO POH-GGZ B.V.,

onderdeel van de Gemeenschappelijke Huisartsen Organisatie Gooi en Omstreken, is benaderd voor

samenwerking in het onderzoek en werkte enthousiast mee.

 

Enquête en spiegelbijeenkomst

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een schriftelijke vragenlijst onder patiënten die tussen

april 2010 en oktober 2011 een bezoek brachten aan de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek.

In aanvulling op de enquête is een spiegelbijeenkomst georganiseerd, waarbij enkele deelnemers aan

het onderzoek met elkaar in gesprek gingen over hun ervaringen met de POH-GGZ. De betrokken

hulpverleners van de GO POH-GGZ waren als toehoorder bij dit gesprek aanwezig.

 

Resultaten

In totaal vulden 142 respondenten anoniem de enquête in. Er deden 12 deelnemers – patiënten en

hulpverleners – mee aan de spiegelbijeenkomst. De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn:

• De POH-GGZ is goed bereikbaar.

• De informatie-uitwisseling tussen behandelaren is niet transparant genoeg voor patiënten.

• Veel patiënten ontvangen onvoldoende informatie over de behandeling van de POH-GGZ.

• Patiënten vinden de bejegening door de POH-GGZ prettig.

• De behandelruimte wordt soms als kil ervaren en biedt niet altijd genoeg privacy.

• Patiënten vinden de POH-GGZ effectief, van toegevoegde waarde en laagdrempelig.

• De POH-GGZ wordt door patiënten beoordeeld met een 8 (goed).

 

Conclusies

Zorgbelang Noord-Holland concludeert dat de POH-GGZ zeer gewaardeerd wordt door patiënten.

Het verdient aanbeveling deze vorm van zorg voort te zetten. Wij concluderen op basis van de onderzoeksresultaten dat de kwaliteit van de zorg door de POH-GGZ wel op een aantal punten verbeterd kan worden.

 

Onze aanbevelingen

• Laat het eerste consult met de POH-GGZ binnen twee weken plaatsvinden.

• Verduidelijk de rol van de POH-GGZ binnen de huisartsenpraktijk.

• Stel informatierichtlijnen op en evalueer de verstrekte informatie periodiek.

• Bespreek de verwachtingen van de patiënt tijdens het eerste consult.

• Maak van de privacy in de behandelomgeving een prioriteit.

 

Rapport

Wilt u het hele rapport lezen? Dat kan. U kunt het hier downloaden.

 


Pagina afdrukkenTip 'n ander