Sla navigatie over

 

Team Oost

Onze adviseurs van team Oost werken in uw regio!

Wilt u weten wat wij voor u kunnen doen, neem dan contact met ons op via 023 - 530 00 00.

U kunt ook mailen.

 

Dit zijn de adviseurs van team Oost:

 

Steven Haverkamp

s.haverkamp@zorgbelang-noordholland.nl

Suzanne Klein Schiphorst

s.kleinschiphorst@zorgbelang-noordholland.nl

Thera Engels

t.engels@zorgbelang-noordholland.nl

 

Impressie eerste regionale netwerkbijeenkomst

Op 19 september organiseerde team Oost van Zorgbelang Noord-Holland een regionale netwerkbijeenkomst voor leden van de Wmo-raden, cliëntenraden, belangenbehartigers, mantelzorgers, vrijwilligers en actieve burgers uit de Gooi en Vechtstreek. Op deze bijeenkomst in Gooiland in Hilversum waren ongeveer 60 mensen aanwezig.

 

Op de bijeenkomst hebben we gesproken over de wensen van de deelnemers ten aanzien van zo’n netwerk en wat hun rol en de rol van Zorgbelang daarin zou moeten zijn. Van te voren konden de genodigden in een enquête aangeven over welke onderwerpen zij graag nader geïnformeerd wilden worden. Op basis van de suggesties is er een workshop “Beleid beïnvloeden bij de transitie AWBZ-Wmo” gegeven door Annemieke Korf, beleidsadviseur openbaar bestuur.

Hoe moet het regionale netwerk van zorgvragers eruit gaan zien?

We willen dat het netwerk dé plek wordt waar zorgvragers uit de regio kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Op basis van de signalen uit de enquête die we verspreid hebben onder de brede achterban en de uitkomsten van de workshops tijdens de regionale netwerkbijeenkomst hebben we een eerste beeld gekregen van hoe het netwerk er uit zou moeten zien in de regio Gooi en Vechtstreek.

Verbindingen leggen
Een goed netwerk zorgt voor verbindingen tussen de verschillende partijen en de verschillende perspectieven. Dus tussen de achterban en Zorgbelang, maar ook binnen de achterban. Bovendien kan Zorgbelang een rol spelen bij het in contact brengen van de achterban met gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Het is belangrijk dat partijen bij elkaar komen op de punten die ze binden.


Informatie geven
Met alle veranderingen in de zorg is het belangrijk dat het regionale netwerk goed en op tijd geïnformeerd wordt. Informatie met elkaar delen wordt steeds belangrijker, want niet iedereen kan overal tegelijk zicht op hebben. Zorgbelang moet zorgen dat landelijke informatie op regioniveau vertaald wordt. Ook kan Zorgbelang een vertaalslag maken van beleid naar de praktijk en andersom.

 

Bijeenkomsten organiseren

Onderling contact werd benoemd als zeer belangrijk onderdeel van het regionale netwerk, omdat je elkaar niet elke dag tegenkomt. Dat kan op verschillende manieren, waarbij vooral persoonlijk contact op bijeenkomsten en tijdens workshops als belangrijk wordt ervaren. Daarom blijven we doorgaan met het organiseren van netwerkbijeenkomsten, met actuele thema’s en afgestemd op de behoeften van de achterban. De eerstvolgende bijeenkomst zal begin 2014 plaatsvinden.


Vraagbaakfunctie
Zorgbelang zou een vraagbaak moeten zijn voor het netwerk. De achterban moet met vragen om informatie of ondersteuning terecht kunnen bij een vast team van medewerkers. We willen deze functie, binnen de mogelijkheden die we hebben, ook gaan vervullen. Heeft u vragen? Stel ze ons, dan kijken we samen wat we voor u kunnen betekenen. 

Digitaal netwerk opzetten
Verschillende personen hebben aangegeven behoefte te hebben aan een digitaal netwerk, een community. Dit kan een platform zijn om onderling nieuws en ideeën uit te wisselen, maar ook een soort bibliotheek met informatie en documenten over verschillende onderwerpen. Zorgbelang is bezig met het opzetten van zo’n community, maar daar gaat enige tijd overheen. In de tussentijd hebben we voor uw regio wel alvast deze pagina op onze website gezet.

Wat kan uw rol zijn in het netwerk?

Alle inbreng in het netwerk is welkom. We kunnen bijvoorbeeld informatie over de activiteiten van uw organisatie plaatsen op onze website, zodat u een breder publiek kunt bereiken. Heeft u nieuws of informatie die u met het netwerk wilt delen? Stuur het ons alstublieft, dan kunnen wij hiervoor zorgen. Heeft u een vraag om informatie of ondersteuning? Neemt u dan contact op met een van de leden van het regioteam.

Wat kunnen we nu al voor u doen?

Klik hier om te kijken wat we u kunnen bieden. Neemt u alstublieft contact met ons op! 

Handige links en adressen

Op de bijeenkomst zijn een aantal nuttige links gedeeld door de aanwezigen. Hieronder kunt u deze terugvinden:

Sociale kaart regio Gooi en Vechtstreek
Website samenwerkingsverband regio Gooi en Vechtstreek

Wmo-raad Lelystad

Heeft u nog meer handige links? Deze kunt u naar ons mailen

Gemeenten in Gooi & Vechtstreek

Pagina afdrukkenTip 'n ander