Sla navigatie over

 

Team Oost

Onze adviseurs van team Oost werken in uw regio! Wilt u weten wat wij voor u kunnen doen, neem dan contact met ons op via 023 - 530 00 00. U kunt ook mailen. Dit zijn de adviseurs van team Oost:

 

 

Startbijeenkomst regionaal netwerk: betrokken belangenbehartigers

Op 26 september organiseerde team Oost van Zorgbelang Noord-Holland een regionale netwerkbijeenkomst voor leden van de Wmo-raden, cliëntenraden, belangenbehartigers, mantelzorgers, vrijwilligers en actieve burgers uit Zaanstreek-Waterland. Deze bijeenkomst in de P3 in Purmerend vormde de start van een (hernieuwde) regionale samenwerking van zorgvragers.

 

Op de bijeenkomst hebben we gesproken over wat de deelnemers belangrijk vonden in een regionaal netwerk. Na het ophalen van vragen en wensen van de belangenbehartigers ten aanzien van de rol van Zorgbelang én de manier waarop zorgvragers de krachten willen bundelen, was het tijd voor de workshop ‘Sociale Wijkteams’. Deze werd gegeven door Martinio Boodoe en Leo de Roos, beiden betrokken bij één van de pilots Sociale Wijkteams in de gemeente Zaanstad. Er was veel ruimte voor gesprek en uitwisseling met de zaal. Bij de aanbesteding, uitvoering en monitoring van Sociale Wijkteams worden de belangenbehartigers graag betrokken. 

Hoe moet het regionale netwerk van belangenbehartigers eruit gaan zien?

We willen dat het netwerk dé plek wordt waar zorgvragers uit de regio kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Voorafgaand aan de bijeenkomst op 26 september is een enquête uitgezet onder de brede achterban van Zorgbelang Noord-Holland. Op basis hiervan en op basis van de uitkomsten van de workshops tijdens de regionale netwerkbijeenkomst hebben we een eerste beeld gekregen van hoe het netwerk er in de regio Zaanstreek-Waterland uit moet komen te zien.

Verbindingen leggen
Zorgbelang moet vooral de regionale zorgvragers en beslissers in de zorg bij elkaar brengen. Daarvoor is het nodig dat Zorgbelang dicht op de regionale ontwikkelingen zit. De aanwezigen praten graag met beleidsmakers mee over de keuzes die in het kader van de decentralisaties gemaakt moeten worden en brengen daar graag de wensen en behoeften van mensen met een huidige AWBZ indicatie in. Daarbij moet wel oog blijven voor de verschillen tussen de verschillende organisaties in de regio.


Informatie geven
Met alle veranderingen in de zorg is het belangrijk dat het netwerk goed geïnformeerd blijft. Zorgbelang kan een rol spelen bij het toegankelijk maken en verspreiden van deze informatie. Op de bijeenkomst is onder andere gesproken over de belasting van mantelzorgers en vrijwilligers, de transities, sociale wijkteams en of de infrastructuur daarvoor wel aanwezig is en algemene informatie over hoe de lijnen in de zorg lopen. Informeren kan op verschillende manieren. Digitaal, met nieuwsbrieven of via een netwerk, maar ook via de post of op netwerkbijeenkomsten.

 

Wat gaat Zorgbelang de komende periode doen?

Bijeenkomsten
Aan de ene kant gaan we ons inzetten om het regionale netwerk van zorgvragers op te zetten. Het netwerk kan onderling informatie, nieuws en ideeën uitwisselen. Bovendien blijft Zorgbelang op die manier goed op de hoogte van wat er in uw regio speelt. We doen dit door  in 2014 nog een aantal regiobijeenkomsten te organiseren. De eerste zal begin 2014 worden georganiseerd.  

Digitaal netwerk

Daarnaast zijn we bezig met het opzetten van een digitaal netwerk, een community. Dit moet een platform worden waarop nieuws en ideeën uitgewisseld kunnen worden, maar waar bijvoorbeeld ook veel informatie gevonden kan worden. Het opzetten van een dergelijk platform kost enige tijd en zal waarschijnlijk niet voor begin 2014 gereed zijn. In de tussentijd hebben we op onze website een pagina aangemaakt voor uw regio. Hier kunt u nieuws en actuele ontwikkelingen vinden over uw regio.
 

Vraagbaakfunctie

Een ander onderdeel van het netwerk is dat we de achterban van Zorgbelang zoveel mogelijk willen ondersteunen bij hun werk. De achterban moet met vragen om informatie of ondersteuning terecht kunnen bij een vast team van medewerkers. We willen deze functie, binnen de mogelijkheden die we hebben, ook gaan vervullen. Heeft u vragen? Stel ze ons, dan kijken we samen wat we voor u kunnen betekenen. 

 

Contact met gemeenten en zorgaanbieders
Aan de andere kant zijn we druk bezig om zoveel mogelijk in contact te komen met gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars in de regio. Ook zij zijn druk bezig met dezelfde veranderingen die de achterban bezig houden. We willen een verbindende schakel zijn tussen zorgvragers en zorgaanbieders, zodat het burgerperspectief zoveel mogelijk ingebed wordt in het beleid. Hierbij willen wij de achterban ook zoveel mogelijk betrekken. 

Wat kan uw rol zijn in het netwerk?

Alle inbreng in het netwerk is welkom. Stuur ons uw nieuws, weetjes, speerpunten, data voor bijeenkomsten en we delen het met het netwerk. We kunnen bijvoorbeeld informatie over de activiteiten van uw organisatie plaatsen op onze website, zodat u een breder publiek kunt bereiken. Heeft u nieuws of informatie die u met het netwerk wilt delen? Stuur het ons alstublieft, we kunnen hier op verschillende manieren aandacht aan besteden. Heeft u een vraag om informatie of ondersteuning? Wilt u op maat ondersteund worden? Neemt u alstublieft contact op met een van de leden van het regioteam. 

Wat kunnen we nu al voor u doen?

Klik hier om te kijken wat we u kunnen bieden. Neemt u vooral contact met ons op! 

Handige links en adressen

Heeft u tips voor meer handige links? U kunt deze aan ons mailen.

Sociale kaart 

Pagina afdrukkenTip 'n ander