Sla navigatie over

Wmo-loketten

Beoordeling Wmo loketten

Zorgbelang Noord-Holland onderzocht in 2009 de kwaliteit van de Wmo-loketten in Noord-Holland en deed op basis hiervan aanbevelingen voor verbetering. Vijfentwintig Wmo-loketten werden getoetst op criteria die voor cliënten van belang zijn, zoals deskundigheid, bejegening, bereikbaarheid en toegankelijkheid. De resultaten en aanbevelingen vindt u op de website www.sterrengids.com.

Voor een nieuwe (of eerste) toetsing kunnen gemeenten een aanvraag indienen bij Zorgbelang Noord-Holland: 023 - 530 00 00.

CVA-patiënten aan het Wmo-loket

Zorgbelang Noord-Holland doet mee aan een project CVA Zorgketen Kennemerland. In deze keten werken instellingen samen om de zorg voor mensen die een CVA (beroerte) hebben gehad op elkaar af te stemmen. Zorgbelang Noord-Holland zorgt, met CVA-patiëntenvereniging Samen Verder, voor de patiënteninbreng in het project.

 

Mensen kunnen na een CVA ook met de Wmo te maken krijgen. Het is belangrijk dat Wmo-loketmedewerkers weten wat de gevolgen zijn van een CVA, zodat ze hiermee rekening kunnen houden als ze een CVA-patiënt aan hun loket te woord staan. Daarom is er een brochure gemaakt voor medewerkers met tips. De brochure geeft ook een overzicht van CVA-voorzieningen in de regio Kennemerland:

 

  • CVA-trajectbegeleiding
  • Eerstelijnsvoorzieningen
  • Psychologische hulp
  • Werken na een CVA
  • Rijden na een CVA
  • Hulp bij zelfstandig functioneren
  • Lotgenotencontact.

 

Klik hier om de brochure te lezen.

Pagina afdrukkenTip 'n ander