Sla navigatie over

Wmo: rechten van cliënten

Gemeenten voeren steeds meer zorgtaken uit. Daar valt de Wmo ook onder.

Burgers die Wmo krijgen zijn dan zorgvragers. En zorgvragers hebben cliëntenrechten. Gemeenten moeten deze rechten respecteren en actief borgen.

Zorgbelang Noord-Holland heeft, met subsidie van de provincie Noord-Holland, twee folders gemaakt waarin de rechten van Wmo-cliënten te vinden zijn. Een folder is bedoeld voor Wmo-cliënten zelf. De andere folder is geschreven voor beleidsambtenaren en Wmo-raden.

 

Wmo-cliënten: Ken uw recht

In de folder voor cliënten staan de zes rechten van mensen die gebruik maken van de Wmo:

 

  • Het recht op compensatie
  • Het recht op keuze en keuze-informatie
  • Het recht op dossiervorming
  • Het recht op privacy
  • Het recht op een effectieve klachtregeling, beroep en bezwaar
  • Het recht op medezeggendschap en goed bestuur.

 

Gemeenten en cliëntenrechten

In de folder voor beleidsambtenaren en Wmo-raden worden deze zes rechten ook behandeld. Dat gebeurt aan de hand van de cliëntenrechten uit de nieuwe Wet cliëntenrechten zorg (Wcz). De Wmo valt hier formeel niet onder, omdat Wmo-zorg door de gemeente betaald wordt. In andere wetten, zoals de Algemene wet bestuursrecht en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zelf, zijn de rechten van Wmo-cliënten vastgelegd.

 

Recht in de praktijk

Per recht wordt gekeken naar de betekenis ervan in de Wcz, onder de noemer: cliëntenrecht in de zorg. Vervolgens laat de folder zien op grond van welke wetgeving de gemeente ook aan dit recht gehouden is: cliëntenrecht in de gemeente. En hoe moet een gemeente die rechten dan in de praktijk toepassen? De folder geeft praktische suggesties voor naleving van het cliëntenrecht, zowel binnen het gemeentelijk beleid als bij aanbestedingstrajecten: cliëntenrecht in de praktijk.

 

 

Voor gemeenten: cliëntenrechten in de Wmo

plaatje folder wmo rechten gemeente

Voor Wmo-cliënten: ken uw recht

Pagina afdrukkenTip 'n ander